Home » Dokumenty » Archiwalne » Zasady rekrutacji do MOS Rzeszów

Archiwa

  Zasady rekrutacji do MOS Rzeszów

  NABÓR CIĄGŁY

  i

  Rekrutacja

  MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W RZESZOWIE

  Gimnazjum nr 15 i od 1.09.2017r.

  Szkoła Podstawowa nr 32

  OGŁASZA NABÓR

  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  do klas II-III gimnazjum oraz do klas V-VII szkoły podstawowej

  dla dzieci i młodzieży
  z problemami w nauce oraz sprawiającej trudności wychowawcze

  JEDYNA TAKA PLACÓWKA DLA CHŁOPCÓW NA POKARPACIU

  • Gimnazjum oraz szkoła podstawowa posiadają status szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i wychowania oraz metod pracy dostosowanych do ich potrzeb.

  • Naszymi wychowankami są dzieci i młodzież mająca trudności z realizacją obowiązku szkolnego, doświadczająca niepowodzeń w nauce oraz w funkcjonowaniu społecznym.

  • Podczas zajęć szkolnych realizujemy program obowiązujący w szkołach powszechnych, dostosowany do możliwości ucznia. Zapewniamy pomoc w wyrównywaniu poziomu wiadomości i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych i popołudniowych.

  • W placówce realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, wychowawcze, terapia pedagogiczna oraz inne w zależności od potrzeb wychowanków.

  • Wychowankowie ośrodka objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną.

  • Oferujemy pomoc w zakresie pracy z rodziną (konsultacje, grupa wsparcia).

  • Prowadzimy nabór przez cały czas trwania roku szkolnego.

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówka feryjną.

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU DO MOS:

  • Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym

  • Wniosek o przyjęcie do MOS

  Kontakt

  ul. Budziwojska 149

  35-317 Rzeszów

  sekretariat czynny w godz. 8.00 – 15.00

  Tel.:(17) 785 05 20

  tel. kom. +48 536 590 670

  e-mail: gimspec@wp.pl

  www.mosrzeszow.pl

  Dojazd autobusem MPK nr 37,12, 21,7 lub PKS

  09.02. nastąpiła aktualizacja dziennika Vulcan.
  Proszę odświeżyć stronę w przeglądarce naciskając F5 gdy w adresie przeglądarki wyświetla się
  stary adres: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatrzeszowski/

  POMOC !!!
  film: Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika
  Skip to content
  %d bloggers like this: