Home » Aktualności » Informacja dotycząca zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych

Archiwa

  Informacja dotycząca zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych

  W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informujemy iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie nie podlega tejże procedurze.

  W okresie tym wychowankowie ze względów bezpieczeństwa przebywają w ośrodku i realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

  Szczegółowe informacje dotyczące wychowanków udzielają telefonicznie wychowawcy grup.

  Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie

  Skip to content
  %d bloggers like this: