Home » 2020 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2020

wrzesień 2020
PWŚCPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

  Wycieczka rowerowa “MOSów”

  W dniu 20.09.20 r. grupa wychowanków wzięła udział w wycieczce rowerowej pod opieką wychowawcy Jarosława Matuszkiewicza . Wychowankowie w tym dniu przejechali 36 km. Trasa biegła od MOS Rzeszów przez Boguchwałę rezerwat Lisia Góra, Kąpielisko Żwirownia, Rynek w Rzeszowie, Park Papieski, a następnie powrócili do ośrodka przez osiedle Zalesie.

  MOS Rzeszów i SP nr 32 – rekrutacja i przyjęcia

  “Przyjęcia wychowanków do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie odbywają się ciągle – przez cały okres trwania roku szkolnego.

  (więcej…)

  Zajęcia kulinarne

  Na zajęciach kulinarnych nasi wychowankowie mogą :

  • Rozwinąć swoje zainteresowania kulinarne
  • Nabyć nowe umiejętności w zakresie w zakresie przygotowywania nie tylko prostych dań i posiłków
  • Rozwinąć swoją wrażliwość na estetykę podawania i spożywania posiłków
  • Wdrożyć się do samodzielności oraz zgodnego współdziałania w grupie
  • No i najważniejsze – Zjeść 🙂

  Organizacja roku szkolnego 2020-21

  Kalendarz organizacyjny roku szkolnego 2020/2021

   

  WydarzenieTermin
  Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020r.(wtorek)
    
  I półrocze01.09.2020r. – 29.01.2021r.
  Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020r. – 31.12.2020r.
  II półrocze 15.02.2021r. – 25.06.2021r.
  Ferie zimowe 01.02.2021r. – 14.02.2021r.
  Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021r. – 06.04.2021r.
  Egzamin ósmoklasisty 25.05.2021r. – 27.05.2021r. (wtorek-czwartek)
  Zakończenie roku szkolnego25.06.2021r. (piątek)
  Ferie letnie – WAKACJE26.06.2021r. – 31.08.2021r.
  Zaplanowane spotkania z rodzicami (zdalne lub na terenie szkoły)
  • 01.09.2020r. (wtorek)
  • 18.09.2020r. (piątek)
  • 11.12.2020r. (piątek)
  • 19.03.2021r. (piątek)
  • 21.05.2021r. (piątek)
  Dni ustawowo wolne od zajęć 
  • 11.11.2020r. (środa) dydaktyczno-opiekuńczych
  • 01.01.2021r. (piątek)
  • 06.01.2021r. (środa)
  • 03.05.202lr. (poniedziałek)
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych
  • 12-13.11.2020r. (czwartek, piątek)
  • 04-05.01.2021r. (poniedziałek, wtorek) 
  • 25-27.05.2021r. dla klasy V,VI i VII (wtorek-czwartek)
  • 04.06.2021r. (piątek)           

  Godziny pracy pedagoga/psychologa

  Godziny pracy pedagoga

  Pon11:00 – 16:00
  Wt.13:00 – 19:00
  Śr.10:00 – 14:00
  Czw.14:30 – 19:30
  PT.10:30 – 15:30

  Godziny pracy psychologa

  Pon17:30 – 20:30
  Wt.10:45 – 15:45
  Śr.10:00 – 15:00
  Czw.17:30 – 20:30
  PT.10:00 – 16:00

   

  Zajęcia socjoterapeutyczne

  Socjoterapia ukierunkowana jest na realizację trzech rodzajów celów.
  Są to cele:

  • Edukacyjne,
  • Rozwojowe,
  • Terapeutyczne.
  •  

  Cele edukacyjne socjoterapii obejmują poznawanie przez dzie­ci różnorodnych zagadnień, które pozwolą im sprawniej funkcjonować spo­łecznie i radzić sobie z różnymi problemami. Mogą być to zagadnienia obej­mujące m. in. poznanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi, diagnozy własnych i cudzych potrzeb, uczenie się współpracy i dbania o swoją autono­mię, uczenia się pełnienia różnych ról, korzystania ze swoich mocnych stron, rozwiązywanie konfliktów i in.

  • Realizując cele rozwojowe socjoterapia wypełnia zadanie wspierania rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci z grup ryzyka przejawiających szereg zaburzeń w tym zakresie. Uwzględnia się w tym obszarze rozwijanie indywidualnych talentów i zamiłowań, uczenie się lepszego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami i dorosłymi, przepracowywanie zagadnień ważnych dla danego wieku.
  • Realizacja celów terapeutycznych socjoterapii polega na polega na organizowaniu doświadczeń korektywnych oraz nabywaniu nowych umiejętności interpersonalnych
   i ćwiczeniu nowych sposobów zachowania, odmiennych od tych, które były dotychczas przyczyną złego społecznego i osobistego funkcjonowania.

  Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna To forma wsparcia dzieci z trudnościami w nauce. Stosuje się w niej różne specjalistyczne, dobrane indywidualnie do dziecka  oddziaływania, by wpływać na przyczyny i przejawy problemów w uczeniu się, zapobiegać poważniejszym niepowodzeniom szkolnym oraz negatywnym skutkom tych niepowodzeń. Prowadzona jest indywidualnie lub w małych grupach – jako tzw. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

  Psychoterapia

  Psychoterapia w nurcie behawioralno – poznawczym obejmuje zmianę sposobu myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowania (sfera behawioralna). Opiera się na współpracy osób uczestniczących w procesie terapeutycznym: dziecka i terapeuty.

  Plan dnia w MOS Rzeszów

  Poniedziałek- czwartek

  6.45 - 8.00 - pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi, śniadanie, przygotowanie do lekcji
  8.00 - 14.00 - zajęcia lekcyjne
  14.00 - 14.30 - obiad
  14.30 -16.30 - obowiązkowe zajęcia wynikające z IPET/ terapia pedagogiczna/ socjoterapia/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/ spacer/ zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu/ zajęcia świetlicowe
  16.30-17.00 - zajęcia w grupach z wychowawcą (wychowawcze, profilaktyczne)
  17.00-18.30 – nauka własna, pomoc w nauce
  18.30-19.00 – kolacja
  19.00-20.30 - zajęcia rekreacyjno-sportowe/ zajęcia świetlicowe
  20.30-21.30 - toaleta wieczorna, wykonywanie dyżurów porządkowych, czas indywidualny wychowanków
  21.30-22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
  22.00-  6.45 - cisza nocna

  Weekendowy plan dnia MOS

  Piątek
  6.45 - 8.00 - pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
  8.00 - 14.00 - zajęcia lekcyjne
  14.00 - 14.30 - obiad
  14.30 - 15.00 - odprawa wychowanków urlopowanych, odpoczynek poobiedni
  15.00 - 18.00 - zajęcia wg. planu wychowawców
  18.00 - 18.30 - kolacja
  18.30 - 21.00 – zajęcia wg. planu wychowawców
  21.00 - 21.30 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
  21.30 - 22.00 - dyżury porządkowe
  22.00 - cisza nocna (możliwość przesunięcia ciszy nocnej od godz.23.00)

  Sobota, niedziela

  9.00 - 9.30 - pobudka, czynności higieniczno-porządkowe
  9.30 - 10.00 - śniadanie
  10.00 - 13.30 - zajęcia wg. planu wychowawców, odwiedziny,

  w sobotę generalne porządki w MOS

  13.30 - 14.00 - obiad
  14.00 - 18.00 - zajęcia wg. planu wychowawców, odwiedziny
  18.00-18.30 - kolacja
  18.30 - 21.00 – zajęcia wg. planu wychowawców
  21.00 - 21.30 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
  21.30 - 22.00 - dyżury porządkowe
  22.00 - cisza nocna (możliwość przesunięcia ciszy nocnej do godz. 23.00 tylko w  sobotę)
  Skip to content