Home » Aktualności » Wizyta Związku Strzeleckiego „Strzelec”

Archiwa

Wizyta Związku Strzeleckiego „Strzelec”

W czwartek 8 października gościliśmy w naszym ośrodku przedstawicieli rzeszowskiego oddziału Związku Strzeleckiego “Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego. 

Przedstawiciele opowiedzieli nam, że Strzelec należy do organizacji proobronnych i społeczno-wychowawczych, a ich głównymi zadaniami są: przygotowanie do pracy w służbach mundurowych już od młodych lat, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży oraz współpraca ze środowiskiem. Po części wprowadzającej w charakter działalności Strzelca nasi wychowankowie zostali podzieleni na zespoły, w których uczyli się m. in. musztry, poznawali budowę broni i mogli przekonać się jak wygląda namiastka ćwiczeń z poligonu poprzez “strzelanie” z replik broni, udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz nawiązywania łączności. 

Podczas tego spotkania nasi wychowankowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem w realizację ćwiczeń i powierzonych im zadań. Część chłopców została mocno zainspirowana przez naszych gości, wykazując chęć służby Ojczyźnie  w taki sposób w niedalekiej przyszłości.

09.02. nastąpiła aktualizacja dziennika Vulcan.
Proszę odświeżyć stronę w przeglądarce naciskając F5 gdy w adresie przeglądarki wyświetla się
stary adres: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatrzeszowski/

POMOC !!!
film: Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika
Skip to content