Home » Aktualności » OSE w MOS Rzeszów

Archiwa

  OSE w MOS Rzeszów

  Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym samym wdrażamy nowoczesne technologie cyfrowe w trosce o prawidłowy rozwój naszych wychowanków

  Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

  Celem OSE jest:

  Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.
  • umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu
  • podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów
  • wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie
  • wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach

  OSE to korzyści dla szkół, w tym m.in. bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu, podstawowy zestaw urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE oraz możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

  Projekt ten zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. 20 marca 2018 roku w Genewie podczas finału międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS), OSE zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1”. OSE wróciła ze Szwajcarii z prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018.

  https://ose.gov.pl/

  https://moje.ose.gov.pl/login

  09.02. nastąpiła aktualizacja dziennika Vulcan.
  Proszę odświeżyć stronę w przeglądarce naciskając F5 gdy w adresie przeglądarki wyświetla się
  stary adres: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatrzeszowski/

  POMOC !!!
  film: Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika
  Skip to content
  %d bloggers like this: