Home » Dla Rodziców » Do rodziców

Do rodziców

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE!
Jeśli Państwa dziecko:

  • sprawia problemy wychowawcze w domu lub w szkole,
  • ma trudności z nauką,
  • istnieje obawa, że nie otrzyma promocji do następnej klasy,

Już dziś możecie złożyć wniosek o przyjęcie do naszej placówki.
Wymaganym dokumentem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wasze dziecko ma szansę na ukończenie szkoły, zostanie też wyposażone w niezbędne umiejętności społeczne, które pomogą mu funkcjonować w codziennym życiu.

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas V- VIII szkoły podstawowej. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przyjęcie do MOS poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną z kandydatem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy dzwonić:
536 590 670,  17 785 05 20

Skip to content