Home » Dla Rodziców

Category Archives: Dla Rodziców

Punkt Konsultacyjny MOS

Godziny przyjęć

 • Środa – 10:00-11:00
 • Czwartek – 18:00-19:00

Adresat

 • Osoby opiekujące się i pracujące z dziećmi z trudnościami w zachowaniu (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, kuratorzy)

Cel

 • Pomoc z rozwiązywaniu sytuacji problemowych w środowisku szkolnym i domowym
 • Dobór adekwatnych form pomocy

Forma:

 • Konsultacje
 • Porady
 • Interwencje

Konsultanci:

 • Pedagog
 • Psycholog

Kontakt

Do rodziców

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE!
Jeśli Państwa dziecko:

 • sprawia problemy wychowawcze w domu lub w szkole,
 • ma trudności z nauką,
 • istnieje obawa, że nie otrzyma promocji do następnej klasy,

Już dziś możecie złożyć wniosek o przyjęcie do naszej placówki.
Wymaganym dokumentem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wasze dziecko ma szansę na ukończenie szkoły, zostanie też wyposażone w niezbędne umiejętności społeczne, które pomogą mu funkcjonować w codziennym życiu.

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas V- VIII szkoły podstawowej. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przyjęcie do MOS poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną z kandydatem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy dzwonić:
536 590 670,  17 785 05 20

Organizacja roku szkolnego 2020-21

Kalendarz organizacyjny roku szkolnego 2020/2021

 

WydarzenieTermin
Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020r.(wtorek)
  
I półrocze01.09.2020r. – 29.01.2021r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020r. – 31.12.2020r.
II półrocze 15.02.2021r. – 25.06.2021r.
Ferie zimowe 01.02.2021r. – 14.02.2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01.04.2021r. – 06.04.2021r.
Egzamin ósmoklasisty 25.05.2021r. – 27.05.2021r. (wtorek-czwartek)
Zakończenie roku szkolnego25.06.2021r. (piątek)
Ferie letnie – WAKACJE26.06.2021r. – 31.08.2021r.
Zaplanowane spotkania z rodzicami (zdalne lub na terenie szkoły)
 • 01.09.2020r. (wtorek)
 • 18.09.2020r. (piątek)
 • 11.12.2020r. (piątek)
 • 19.03.2021r. (piątek)
 • 21.05.2021r. (piątek)
Dni ustawowo wolne od zajęć 
 • 11.11.2020r. (środa) dydaktyczno-opiekuńczych
 • 01.01.2021r. (piątek)
 • 06.01.2021r. (środa)
 • 03.05.202lr. (poniedziałek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych
 • 12-13.11.2020r. (czwartek, piątek)
 • 04-05.01.2021r. (poniedziałek, wtorek) 
 • 25-27.05.2021r. dla klasy V,VI i VII (wtorek-czwartek)
 • 04.06.2021r. (piątek)         

Godziny pracy pedagoga/psychologa

Godziny pracy pedagoga

Pon11:00 – 16:00
Wt.13:00 – 19:00
Śr.10:00 – 14:00
Czw.14:30 – 19:30
PT.10:30 – 15:30

Godziny pracy psychologa

Pon17:30 – 20:30
Wt.10:45 – 15:45
Śr.10:00 – 15:00
Czw.17:30 – 20:30
PT.10:00 – 16:00

 

Skip to content