Home » Dla Rodziców » Punkt konsultacyjny MOS

Category Archives: Punkt konsultacyjny MOS

Punkt Konsultacyjny MOS

Godziny przyjęć

  • Środa – 10:00-11:00
  • Czwartek – 18:00-19:00

Adresat

  • Osoby opiekujące się i pracujące z dziećmi z trudnościami w zachowaniu (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, kuratorzy)

Cel

  • Pomoc z rozwiązywaniu sytuacji problemowych w środowisku szkolnym i domowym
  • Dobór adekwatnych form pomocy

Forma:

  • Konsultacje
  • Porady
  • Interwencje

Konsultanci:

  • Pedagog
  • Psycholog

Kontakt

Skip to content