Home » Niezbędnik » Dla wychowanka » Plan dnia

Category Archives: Plan dnia

Archiwa

Plan dnia w MOS Rzeszów

Poniedziałek- czwartek

6.45 - 8.00 - pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi, śniadanie, przygotowanie do lekcji
8.00 - 14.00 - zajęcia lekcyjne
14.00 - 14.30 - obiad
14.30 -16.30 - obowiązkowe zajęcia wynikające z IPET/ terapia pedagogiczna/ socjoterapia/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/ spacer/ zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu/ zajęcia świetlicowe
16.30-17.00 - zajęcia w grupach z wychowawcą (wychowawcze, profilaktyczne)
17.00-18.30 – nauka własna, pomoc w nauce
18.30-19.00 – kolacja
19.00-20.30 - zajęcia rekreacyjno-sportowe/ zajęcia świetlicowe
20.30-21.30 - toaleta wieczorna, wykonywanie dyżurów porządkowych, czas indywidualny wychowanków
21.30-22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00-  6.45 - cisza nocna

Weekendowy plan dnia MOS

Piątek
6.45 - 8.00 - pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
8.00 - 14.00 - zajęcia lekcyjne
14.00 - 14.30 - obiad
14.30 - 15.00 - odprawa wychowanków urlopowanych, odpoczynek poobiedni
15.00 - 18.00 - zajęcia wg. planu wychowawców
18.00 - 18.30 - kolacja
18.30 - 21.00 – zajęcia wg. planu wychowawców
21.00 - 21.30 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
21.30 - 22.00 - dyżury porządkowe
22.00 - cisza nocna (możliwość przesunięcia ciszy nocnej od godz.23.00)

Sobota, niedziela

9.00 - 9.30 - pobudka, czynności higieniczno-porządkowe
9.30 - 10.00 - śniadanie
10.00 - 13.30 - zajęcia wg. planu wychowawców, odwiedziny,

w sobotę generalne porządki w MOS

13.30 - 14.00 - obiad
14.00 - 18.00 - zajęcia wg. planu wychowawców, odwiedziny
18.00-18.30 - kolacja
18.30 - 21.00 – zajęcia wg. planu wychowawców
21.00 - 21.30 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
21.30 - 22.00 - dyżury porządkowe
22.00 - cisza nocna (możliwość przesunięcia ciszy nocnej do godz. 23.00 tylko w  sobotę)
09.02. nastąpiła aktualizacja dziennika Vulcan.
Proszę odświeżyć stronę w przeglądarce naciskając F5 gdy w adresie przeglądarki wyświetla się
stary adres: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatrzeszowski/

POMOC !!!
film: Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika
Skip to content