Home » O Szkole i MOS

Category Archives: O Szkole i MOS

OSE w MOS Rzeszów

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym samym wdrażamy nowoczesne technologie cyfrowe w trosce o prawidłowy rozwój naszych wychowanków

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

(więcej…)

Kadra MOS Rzeszów

Dyrektor – mgr Przemysław Janik

Zastępca dyrektora –  mgr Renata Ćwioro – Fajardo (więcej…)

MOS Rzeszów i SP nr 32 – rekrutacja i przyjęcia

„Przyjęcia wychowanków do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie odbywają się ciągle – przez cały okres trwania roku szkolnego.

(więcej…)

MOS Rzeszów – historia powstania

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie – historia powstania

Procedura przyjmowania wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie

przyjęcie do MOS - procedura

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie

+48 17 7850520; +48 536590670
sekretariat czynny:
Pn-Pt: 7:30-15:30